12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Festyn z okazji Dnia Dziecka

04.06.2019  na sali gimnastycznej odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Udział wzięli uczniowie i uczennice z klas Ia, Ib, IIa, IIb. W trakcie trwania festynu dzieci brały udział w wielu ciekawych konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy odbarowani zostali słodkościami.