27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

plakat2019bm.jpg

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Jak co roku rozpoczynamy proces rekrutacji uczniów do nowotworzonej klasy pierwszej, czwartej i siódmej oraz istniejących już klas.

Na naszych stronach oraz w serwisie Urzędu Miasta w Malborku znajdziecie Państwo kompletne informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji uczniów do naszej szkoły. Obok podstawowych informacji zamieszczamy terminy i kryteria naboru do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, jak i poza nim.

Do Państwa dyspozycji przekazujemy również wzory dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.