13-26.01.2020 - Ferie zimowe od 27.01.2020 - NOWY PLAN LEKCJI

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku zaprasza do składania zgłoszeń i wniosków kandydatów do klas pierwszych ośmioletniej szkoły podstawowej.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do szkół podstawowych chciałbym przekazać Państwu szereg informacji związanych z Szkoła Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku oraz naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie dwóch nowych oddziałów klas pierwszych. W szkole pobierać naukę będą również dzieci we wszystkich klasach typowych dla szkoły podstawowej. Wszystkie odziały klas 1-3 pracują w systemie jednozmianowym tzn., że dzieci uczestniczą w zajęciach od godziny 8.00.

W szkole funkcjonuje świetlica, przeznaczona dla uczniów młodszych, których rodzice są czynni zawodowo, pracująca w godzinach 6.30-16.30.

Szkoła dysponuje stołówką szkolną, w której wydawane są obiady dla dzieci. Koszt obiadu dla ucznia wynosi obecnie 5 zł.

Opieka medyczna nad uczniami realizowana jest w oparciu o gabinet pielęgniarki szkolnej.

Uczniowie i ich rodzice mogą skorzystać z usług pedagoga szkolnego oraz psychologa i logopedy, zatrudnionych w szkole.

Szkoła dysponuje dobrą bazą materialną: laboratorium chemicznym, laboratorium fizycznym, salą komputerową, biblioteką szkolną (liczącą prawie 20 tys. woluminów), dwiema salami gimnastycznymi oraz siłownią plenerową.

Proces przystosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci młodszych został dokonany przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego. Dostosowane zostały sale lekcyjne, toalety oraz świetlica. Zakupione zostało również nowoczesne wyposażenie do nauczania wczesnoszkolnego oraz zajęć świetlicowych.

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski (główny język obcy). Od klasy siódmej dodatkowo, do wyboru przez uczniów, nauczany jest jeszcze język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (drugi język obcy). Wszystkie języki nauczane są w podziale na grupy według stopnia zaawansowania. Grupy liczą nie więcej niż 10-15 osób.

W szkole od kilku już lat z powodzeniem funkcjonuje dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom śledzenie na bieżąco postępów edukacyjnych ich dzieci. Korzystanie z tej aplikacji jest dla wszystkich użytkowników – rodziców i uczniów – bezpłatne, wymaga jedynie posiadanie adresu poczty elektronicznej.

Wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki szkolne oraz inne materiały edukacyjne za darmo. Dystrybucją książek zajmuje się biblioteka szkolna.

Rekrutacja uczniów do naszej szkoły odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawa oświatowego:

Niezmiernie istotny jest termin złożenia dokumentów związanych z rekrutacją do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku.

Do 11 marca 2019 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły muszą przekazać dyrektorowi szkoły zgłoszenie wraz oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (podpisane przez obojga rodziców!).

Zapraszamy Państwa na dzień otwarty, połączony ze zwiedzaniem szkoły i spotkaniem z nauczycielami klas 1-3, który odbędzie się w sobotę 9 marca 2019 r. w godzinach 9.00-12.00.

Rozdice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą dokonać formalności związanych z rekrutację dzieci elektornicznie poprzez specjalną aplikację służącą do naboru, lub drogą tradycyjną poprzez złożenie papierowego wniosku w wybranej szkole (do pobrania poniżej).

Więcej informacji odnosnie rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, na rok szkolny 2019/2020 znajdziecie Państwo w serwisie Urzędu Miasta w Malborku.

Ewentualne pytania prosimy kierować pisemnie na adres sekretariat@g1.malbork.pl lub telefonicznie pod numer 55 272-25-11.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w kontaktach indywidualnych.

Sekretariat czyny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły proszę o przekazanie stosownej informacji gdzie dziecko spełniać będzie obowiązek szkolny.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku utworzone zostaną następujące oddziały:

dwa oddziały klasy pierwszej

dwa oddziały klasy czwartej

dwa oddziały klasy siódmej

 

Jednocześnie informujemy, że można składać podania o przyjęcie do oddziałów już istniejących:

klasy drugiej, trzeciej, piatej, szóstej i ósmej (w roku szkolnym 2019/2020)

Przyjęcie uczniów do istniejących już oddziałów jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.03.2019

do 25.03.2019

do godz. 15.00

od 28.05.2019

do 31.05.2019

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)

od 12.03.2019

do 27.03.2019

od 28.05.2019

do 04.06.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2019

do godz. 13.00

12.06.2019

do godz. 13.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2019

do 29.04.2019

do godz. 15.00

od 12.06.2019

do 16.06.2019

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2019

do godz. 13.00

17.06.2019*

do godz. 13.00

* Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2019 r. w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego.

 

Dokumenty do pobrania: